2017-10-25

MAP-FGM/C geanimeerde videoclip

Een videoclip van het project “MAP-FGM/C” werd gelanceerd op het Derde Internationale Seminarie in Lissabon op 29 September 2017, op de vooravond van de Europese Nacht van de Onderzoekers. Deze creatieve video werd gemaakt door middel van de technieken van het schaduwtheater en werd geproduceerd door een jong team van artiesten op basis van een script dat werd opgemaakt door […]
2017-10-26
photo by : Nabil Boufada Gonçalves

Activiteiten van de partneruniversiteiten van MAP-FGM

Vrouwenbesnijdenis werd aangebracht in diverse vakken van onderwijsrichtingen tijdens het academiejaar 2017-2018: professionele deontologie en gezondheidswetgeving (geneeskunde, ergotherapie en sociaal werk), sociale verpleegkunde, gender en gezondheid (verpleegkunde), obstetrische en gynecologische verpleegkunde (verpleegkunde), gender en sociale ongelijkheid (Ms in Gender en Gezondheid), Intrafamiliaal en gendergerelateerd geweld (criminologie), Criminaliteitsbeleid en Victimologie (criminologie), strafwetgeving III (rechten), gendergerelateerd geweld (gendergelijkheid), communicatie en audiovisueel onderwijs […]
2017-10-26

MAP-FGM project voorgesteld tijdens de Nationale Wetenschapsvergadering in Portugal, Lissabon, 4 juli

Op 4 juli was Marta Patrício op Ciência 2017, Portugal’s Nationale Wetenschapsvergadering in Lissabon, waar het MAP FGM project werd voorgesteld. link  Ricardo Falcão werd geïnterviewed op 4 september door de Portugese organisatie P&D Factor. In het interview wees hij op het belang van het MAP FGM project en op het invoegen van aspecten uit de Multisectoriële Academische Trainingsgids in […]
2017-10-26

Vergadering Belgisch Staatsecretaris voor Gelijke Kansen, 21 September

Op 21 September werd Els Leye uitgenodigd op het Staatssecretariaat voor Gelijke Kansen, waarbij het thema vrouwenbesnijdenis (en kindhuwelijken) aan bod kwam en het MAP FGM werd voorgesteld. Een kopie van de Multisectoriële Academische Trainingsgids werd overhandigd.
2017-10-26

Vrouwenbesnijdenis in het Seminarie “Review van het beleid omtrent gendergelijkheid”, Palma de Mallorca, Spanje, 17-18 Oktober

In de Master Gender Gelijkheid Beleid en preventie van Gendergerelateerd Geweld, werd het Seminarie “Review van het beleid omtrent gendergelijkheid” georganiseerd door de professoren Esperança Bosch en Victoria Ferrer aan de Universiteit Illes Balears, op 17-18 Oktober 2017. Het Gender Equality Observatory werd uitgenodigd om vrouwenbesnijdenis aan te kaarten, met een interventie van Laura Nuño Gómez over “Interculturalisme, schadelijke praktijken […]
2017-10-26

Op 24-25 November 2017: 4e MAP-FGM Internationaal seminarie “From Medicine to Critical Anthropology”.

Het vierde en laatste Internationaal Seminarie van het MAP FGM project is getiteld: “FGM/C: From Medicine to Critical Anthropology”, en zal plaatsvinden in Rome op 24 en 25 November 2017, in de Aula Magna van het Departement Politieke Wetenschappen van de Roma Tre Universiteit. Een internet site is beschikbaar en bevat alle informatie om aan het seminarie deel te nemen. Het […]
2017-10-25

3e Internationaal Seminarie “Institutional Responses to FGM/C”

Het 3e Internationaal Seminarie “Institutional Responses to FGM/C” vond plaats in Lissabon, bij ISCTE-IUL, op 28 en 29 September. Dit seminarie focuste op de inherente complexiteit van de institutionele antwoorden op vrouwenbesnijdenis, door middel van bijdragen van experten van diverse Afrikaanse landen (Guinea-Bissau, Senegal, Guinea Conakry en Mauritanië) en Europese experten die werken op deze transversale contexten en gerelateerde thema’s, […]
2017-10-25

Publicaties van het Eerste MAP-FGM Internationaal Seminarie

De papers van het 1e Eerste Internationaal Seminarie, dat plaats vond in Madrid op 3-4 Februari 2017 en dat werd georganiseerd door het “Gender Equality Observatory” van de Rey Juan Carlos Universiteit en Wassu-UAB Foundation van de Universidad Autonoma Barcelona, werden gepubliceerd in het Engels en het Spaans. De publicatie, getiteld “Sociocultural and legal aspects of FGM/C: transnational experiences of […]
2017-07-25

Derde Internationaal Seminarie: Institutional Responses to FGM/C. Lisbon 28&29th September

Het derde Internationaal Seminarie van het MAP-FGM project zal plaatsvinden in Lissabon, en wordt georganiseerd door het CEI-IUL team. Het gaat door op 28 en 29 September 2017 in ISCTE-IUL, met als thema “Institutional Responses to FGM/C”. Het seminarie zal één keynote speech hebben, 5 Rondetafels en 1 documentaire. Het programma werd gefinaliseerd en kan geconsulteerd worden op de website […]
2017-07-24

Gallery II MAP-FGM International Seminar: “Female Genital Mutilation/Cutting at the intersection of qualitative, quantitative and mixed method research – Experiences from Africa and Europe”

2017-07-21

Aan de Universiteit Blijven We Werken

Het team van URJC had vergaderingen met professoren van diverse disciplines omtrent het opnemen van VGV/VB in het academisch curriculum. Hiervoor werd een trainingscursus gegeven op 15 juni aan de professoren van verpleegkunde, geneeskunde, sociaal werk, rechten en communicatiewetenschappen. De training werd gegeven door het team van URJC, Wassu Foundation, Medicos del Mundo en UNAF. Het werd mede gefinancierd door […]
2017-07-21

2e Academisch Seminarie “Female Genital Mutilation/Cutting at the intersection of qualitative, quantitative and mixed method research – Experiences from Africa and Europe”

Het tweede academisch seminarie “Female Genital Mutilation/Cutting at the intersection of qualitative, quantitative and mixed method research – Experiences from Africa and Europe”, vond plaats in Brussel, in Hotel Bloom, op donderdag en vrijdag, 8 en 9 juni 2017. Het seminarie beoogde de discussie te bevorderen omtrent de meerwaarde van onderzoek in het uitbannen van vrouwelijke genitale verminking/vrouwenbesnijdenis (VGV/VB), waarbij […]


This program is co-funded by the European Union

This website has been produced with the financial support of the Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020 of the European Union, under the call for proposal Action grants supporting transnational projects to prevent, inform about and combat violence against women, young people and children linked to harmful practices (JUST/2014/RDAP/AG/HARM).
The contents of this website are the sole responsibility of the implementing partners and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.