Preguntes freqüents


1La MGF és una pràctica religiosa?
2La MGF es practica únicament a països africans?
3La MGF viola drets?
4Els discursos sobre la MGF per part d’agències internacionals, són lliures de perspectives etnocèntriques?
5Què fer si sóc un/a futur/a professional que estarà en contacte amb dones a qui possiblement se’ls hi hagi practicat una MGF?

La formació a futurs professionals és un element clau per assegurar una resposta efectiva a la MGF que estigui basada en els drets humans, que segueixi una perspectiva de gènere i que sigui culturalment sensible.

Un bon començament és llegir els capítols introductoris de la guia per desenvolupar un bagatge teòric integral i plural sobre la MGF.

Tot seguit, es recomana la lectura dels capítols sectorials relacionats amb el camp d’estudi del futur professional, on s’hi trobaran pensaments teòrics, exemples pràctics, recomanacions clau, referències bibliogràfiques i exercicis per assessorar les capacitats, valors i pràctiques dels professionals. Els capítols sectorials de la guia són: Capítol IV. Medicina, Infermeria i Obstetrícia; Capítol V. Treball Social, Educació i Psicologia; Capítol VI. Drets Humans, Asil i Dret Penal; Capítol VII. Antropologia; Capítol VIII. Gènere, Estudis de la Dona i Feministes; Capítol IX. Comunicació i mitjans de comunicació.

Per tal d’assegurar un enfocament intersectorial ampli sobre la MGF, també es recomana llegir els altres capítols sectorials de la guia.