Frequently Asked Questions


1Is VGV/VB een religieuze praktijk?
2Komt VGV/VB alleen voor in Afrikaanse landen?
3Is VGV/VB een schending van de mensenrechten?
4Zijn de discourses van internationale organisaties vrij van etnocentrische perspectieven?
5Wat te doen als ik als toekomstige professional in contact kom met mogelijke slachtoffers van VGV/VB?

De opleiding van toekomstige professionals is een belangrijk element om een effectieve, op mensenrechten gebaseerde en gender en cultuur-gevoelige reactie ten aanzien van VGV/VB te garanderen.

Om goed te starten, is het van belang om de inleidende hoofdstukken van de handleiding te lezen, zodat je een ​​integrale en meervoudige theoretische achtergrond met betrekking tot VGV/VB krijgt. Daarna kan men de sectorale hoofdstukken lezen die focussen op je studiegebied. Hierin vind je theorieën, praktijkvoorbeelden, belangrijke aanbevelingen, bibliografische referenties en oefeningen om je capaciteiten, waarden en gedrag ten aanzien van VGV/VB onder de loep te nemen. Sectorale hoofdstukken van de gids zijn: Hoofdstuk IV. Geneeskunde, Verpleegkunde en Vroedkunde; Hoofdstuk V. Sociaal Werk, Onderwijs en Psychologie; Hoofdstuk VI. Mensenrechten, Strafwet en Asielwetgeving; Hoofdstuk VII. Antropologie; Hoofdstuk VIII. Gender, Vrouwen- en Feministische Studies; Hoofdstuk IX. Communicatie en media..

Om een ​​bredere intersectorale aanpak van VGV/VB te garanderen, is het ook aan te raden om andere sectorale hoofdstukken van de handleiding te lezen, die buiten je studiegebied vallen. .