Brussel·les, 2017Juny
8 i 9

"2n Seminari Acadèmic Internacional MAP-FGM

Mutilació Genital Femenina a la intersecció dels mètodes de recerca qualitatius, quantitatius i mixtes – Experiències de l’Àfrica i d’Europa