2017-04-02

1e Internationaal seminarie MAP-FGM, Madrid, 3-4 februari 2017

Op de vooravond van de Internationale Dag Tegen VGV/VB werd het eerste internationale seminarie van het MAP-FGM project gehouden, in het Stadhuis van Madrid, over het volgende onderwerp: ‘Socio-culturele en wettelijke aspecten van VGV/VB: Transnationale Ervaringen en Preventie en Bescherming’. Dit seminarie – geopend door de burgemeester van Madrid, Mevr. Manuela Carmena – was samengesteld uit verschillende panels van academische […]
2017-04-02

Universiteit Training van studenten over VGV/VB in 5 Europese landen: Eerste stappen

Volgens EIGE hebben ongeveer 500,000 vrouwen en meisjes van de Europese Unie (EU) VGV/VB ondergaan, daarenboven lopen 180,000 meisjes en vrouwen risico. Niettemin zijn de meeste professionals die met hen in contact komen niet getraind in hoe ze preventief kunnen werken en deze schadelijke praktijk tegen vrouwen en meisjes kunnen hanteren. De meeste Europese universiteiten tot nu toe bieden geen […]
2017-04-02

Binnenkort 2e MAP-FGM Internationaal Seminarie, Brussel, 8-9 juni 2017

Het academische seminarie ‘Quantitative, qualitative and mixed researching methods on Female Genital Mutilation/Cutting – Experiences from Africa and Europe’ zal plaatsvinden in Brussel, op 8 en 9 juni 2017. Het doel van dit seminarie is om te debatteren over de meerwaarde van onderzoek in de campagne tegen VGV/VB, over de ‘do’s’ en ‘don’ts’ en om aanbevelingen voor te stellen voor […]
2017-07-21

Aan de Universiteit Blijven We Werken

Het team van URJC had vergaderingen met professoren van diverse disciplines omtrent het opnemen van VGV/VB in het academisch curriculum. Hiervoor werd een trainingscursus gegeven op 15 juni aan de professoren van verpleegkunde, geneeskunde, sociaal werk, rechten en communicatiewetenschappen. De training werd gegeven door het team van URJC, Wassu Foundation, Medicos del Mundo en UNAF. Het werd mede gefinancierd door […]
2017-07-24

Gallery II MAP-FGM International Seminar: “Female Genital Mutilation/Cutting at the intersection of qualitative, quantitative and mixed method research – Experiences from Africa and Europe”

2017-10-25

MAP-FGM/C geanimeerde videoclip

Een videoclip van het project “MAP-FGM/C” werd gelanceerd op het Derde Internationale Seminarie in Lissabon op 29 September 2017, op de vooravond van de Europese Nacht van de Onderzoekers. Deze creatieve video werd gemaakt door middel van de technieken van het schaduwtheater en werd geproduceerd door een jong team van artiesten op basis van een script dat werd opgemaakt door […]
2017-10-26

Vergadering Belgisch Staatsecretaris voor Gelijke Kansen, 21 September

Op 21 September werd Els Leye uitgenodigd op het Staatssecretariaat voor Gelijke Kansen, waarbij het thema vrouwenbesnijdenis (en kindhuwelijken) aan bod kwam en het MAP FGM werd voorgesteld. Een kopie van de Multisectoriële Academische Trainingsgids werd overhandigd.
2017-10-26

Activiteiten van de partneruniversiteiten van MAP-FGM

Vrouwenbesnijdenis werd aangebracht in diverse vakken van onderwijsrichtingen tijdens het academiejaar 2017-2018: professionele deontologie en gezondheidswetgeving (geneeskunde, ergotherapie en sociaal werk), sociale verpleegkunde, gender en gezondheid (verpleegkunde), obstetrische en gynecologische verpleegkunde (verpleegkunde), gender en sociale ongelijkheid (Ms in Gender en Gezondheid), Intrafamiliaal en gendergerelateerd geweld (criminologie), Criminaliteitsbeleid en Victimologie (criminologie), strafwetgeving III (rechten), gendergerelateerd geweld (gendergelijkheid), communicatie en audiovisueel onderwijs […]
2018-01-09

De Spaanse Conferentie van Rectoren honoreert het MAP-FGM project

Het MAP-FGM project behaalde de eerste prijs op de Conferentie van Rectoren van de Universiteiten van Spanje (CRUE), in de competitie omtrent de bijdragen van universiteiten aan het behalen van het 5e Duurzame Ontwikkelingsdoel. Van alle projecten en initiatieven omtrent gendergelijkheid in de academische sector, werd het artikel over de activiteiten van het MAP FGM Project, ingediend door Prof. Laura […]
2018-01-09

International Day against Violence against Women: MAP-FGM video op de Universiteit

Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Gendergerelateerd Geweld, op 25 November 2017, werd de video spot gedurende een week, getoond op de digitale schermen van de Faculteit Rechten en Sociale Wetenschappen. De spot werd eveneens getoond op het 4e Internationaal Seminarie in Rome. Deze creatieve video werd gemaakt door middel van de techniek van schaduwtheater, en werd geproduceerd door […]
2018-01-12

Proceedings gepubliceerd van het IIe en IIIe MAP – FGM Internationaal Seminarie van Brussel en Lissabon

Het MAP-FGM team is verheugd om de publicatie aan te kondigen van de publicatie van de proceedings van het 2e en 3e academisch internationaal seminarie over Vrouwelijke Genitale Verminking/vrouwenbesnijdenis (VGV/VB). De papers die werden gepresenteerd op het 2e seminarie “Female Genital Mutilation/Cutting at the intersection of qualitative, quantitative and mixed method research. Experiences from Africa and Europe”, dat georganiseerd werd […]
2018-01-26

Interactieve Multisectoriële Academische Training E-Gids over VGV/VB

Omdat online academisch onderwijs aan belang toeneemt, heeft MAP-FGM een kleurrijke en interactieve elektronische gids gepubliceerd, om de inclusie van VGV/VB in academische curricula te stimuleren. Deze Gids werd voordien gepubliceerd in zes talen door Dykinson Editors en werd verspreid onder studenten, professoren, onderzoekers, academische bibliotheken, enzovoort. De Interactieve Multisectoriële Academische Training E-Gids over VGV/VB is een pdf document dat […]
2018-01-26

MAP-FGM Project: Meer dan 4000 Studenten en 70 Professoren Getraind Over VGV/VB aan 5 Europese Universiteiten

Terwijl de laatste publicaties van de internationale seminaries werden vertaald en gedrukt, werd het MAP FGM project beëindigd op 31 Januari 2018. Tijdens de laatste vergadering in Barcelona op 11 en 12 januari 2018, hebben het Gender Equality Observatory van King Juan Carlos Universiteit, RHEA Expertisecentrum Gender, Diversiteit en Intersectionaliteit van de Vrije Universiteit Brussel, Roma Tre Universiteit, ISCTE-IUL en […]