2017-04-02

Publicatie van de Multisectoriële, Academische Trainingsgids over Vrouwelijke Genitale Verminking/ Vrouwenbesnijdenis

De voornaamste trainingsoutput van het MAP-FGM project, de  Multisectoriële, Academische Trainingsgids over Vrouwelijke Genitale Verminking/ Vrouwenbesnijdenis (VGV/VB) is net uitgebracht in 6 talen. Dit handboek voor het doceren omtrent VGV/VB – dat werd gepubliceerd door Dykinson Publishers, en dat werd gecompileerd onder de begeleiden van Professoren Adriana Kaplan (Universidad Autonoma Barcelona) en Laura Nuño Gómez (Universidad Rey Juan Carlos) – […]
2017-04-02

Universiteit Training van studenten over VGV/VB in 5 Europese landen: Eerste stappen

Volgens EIGE hebben ongeveer 500,000 vrouwen en meisjes van de Europese Unie (EU) VGV/VB ondergaan, daarenboven lopen 180,000 meisjes en vrouwen risico. Niettemin zijn de meeste professionals die met hen in contact komen niet getraind in hoe ze preventief kunnen werken en deze schadelijke praktijk tegen vrouwen en meisjes kunnen hanteren. De meeste Europese universiteiten tot nu toe bieden geen […]
2017-04-03

Video’s Panels van Ie MAP-FGM Internationaal Seminarie ‘Socio-culturele en wettelijke aspecten van VGV/VB: Transnationale Ervaringen en Preventie en Bescherming’.

2017-07-21

Aan de Universiteit Blijven We Werken

Het team van URJC had vergaderingen met professoren van diverse disciplines omtrent het opnemen van VGV/VB in het academisch curriculum. Hiervoor werd een trainingscursus gegeven op 15 juni aan de professoren van verpleegkunde, geneeskunde, sociaal werk, rechten en communicatiewetenschappen. De training werd gegeven door het team van URJC, Wassu Foundation, Medicos del Mundo en UNAF. Het werd mede gefinancierd door […]
2017-10-25

Publicaties van het Eerste MAP-FGM Internationaal Seminarie

De papers van het 1e Eerste Internationaal Seminarie, dat plaats vond in Madrid op 3-4 Februari 2017 en dat werd georganiseerd door het “Gender Equality Observatory” van de Rey Juan Carlos Universiteit en Wassu-UAB Foundation van de Universidad Autonoma Barcelona, werden gepubliceerd in het Engels en het Spaans. De publicatie, getiteld “Sociocultural and legal aspects of FGM/C: transnational experiences of […]
2017-10-26

Activiteiten van de partneruniversiteiten van MAP-FGM

Vrouwenbesnijdenis werd aangebracht in diverse vakken van onderwijsrichtingen tijdens het academiejaar 2017-2018: professionele deontologie en gezondheidswetgeving (geneeskunde, ergotherapie en sociaal werk), sociale verpleegkunde, gender en gezondheid (verpleegkunde), obstetrische en gynecologische verpleegkunde (verpleegkunde), gender en sociale ongelijkheid (Ms in Gender en Gezondheid), Intrafamiliaal en gendergerelateerd geweld (criminologie), Criminaliteitsbeleid en Victimologie (criminologie), strafwetgeving III (rechten), gendergerelateerd geweld (gendergelijkheid), communicatie en audiovisueel onderwijs […]
2018-01-09

Activiteiten van de partneruniversiteiten van MAP-FGM

Tijdens het eerste semester van 2017-2018, hebben de professoren Julia Ropero, Laura Nuño, Magaly Thill, Gemma Cid, Inmaculada Corral en Almudena Alameda training sessies gegeven aan bachelor en PhD studenten rechten, criminologie, geneeskunde, verpleegkunde en gender studies. De Multisectoriële Gids werd verdeeld onder de studenten en gemaild naar bibliotheken van universiteiten en gender studies in het hele land. Laura Nuño […]
2018-01-26

Interactieve Multisectoriële Academische Training E-Gids over VGV/VB

Omdat online academisch onderwijs aan belang toeneemt, heeft MAP-FGM een kleurrijke en interactieve elektronische gids gepubliceerd, om de inclusie van VGV/VB in academische curricula te stimuleren. Deze Gids werd voordien gepubliceerd in zes talen door Dykinson Editors en werd verspreid onder studenten, professoren, onderzoekers, academische bibliotheken, enzovoort. De Interactieve Multisectoriële Academische Training E-Gids over VGV/VB is een pdf document dat […]
2018-01-26

MAP-FGM Project: Meer dan 4000 Studenten en 70 Professoren Getraind Over VGV/VB aan 5 Europese Universiteiten

Terwijl de laatste publicaties van de internationale seminaries werden vertaald en gedrukt, werd het MAP FGM project beëindigd op 31 Januari 2018. Tijdens de laatste vergadering in Barcelona op 11 en 12 januari 2018, hebben het Gender Equality Observatory van King Juan Carlos Universiteit, RHEA Expertisecentrum Gender, Diversiteit en Intersectionaliteit van de Vrije Universiteit Brussel, Roma Tre Universiteit, ISCTE-IUL en […]