2017-04-02

Publicació de la Guia Multisectorial de Formació Acadèmica sobre la MGF

La Guia Multisectorial de Formació Acadèmica sobre la MGF (resultat formatiu del projecte MAP-FGM) s’ha publicat en 6 idiomes per Dykinson Publishers, sota la direcció de les Professores Adriana Kaplan i Laura Nuño Gómez. Aquest manual de formació té com a objectiu promoure i facilitar la incorporació de contingut acadèmic sobre la MGF en els graus universitaris de Medicina, Infermeria, […]
2017-04-02

A la Universitat: Formació d’estudiants en matèria de MGF en 5 països Europeus: Primers passos.

D’acord amb EIGE, s’estima que 500.000 dones i nenes que viuen a la Unió Europea (UE) han passat per una MGF i que més de 180.000 dones i nenes estan en risc. Tot i així, la majoria dels professionals que estan en contacte amb les famílies no han estat formats en com prevenir i atendre aquesta pràctica prejudicial per a […]
2017-04-03

Vídeos: Taules del I Congrés Internacional sobre els aspectes Socio-culturals i legals de la MGF: experiències transnacionals de prevenció i protecció.

2017-07-21

A la universitat: seguim treballant!

L’equip de l’URJC ha mantingut sessions de promoció amb professorat de diferents disciplines per a la inserció de l’MGF en el currículum acadèmic. En aquest sentit, es va oferir un curs formatiu el dia 15 de juny a professors/es dels graus d’Infermeria, Medicina, Treball Social, Dret i Comunicació. Aquest curs formatiu multisectorial fou impartit per l’equip de l’URJC, la Fundació […]
2017-10-25

Publicades les ponències del I Congrés Internacional MAP-FGM

S’han publicat els continguts en anglès i en castellà del nostre I Congrés Internacional que va tenir lloc a Madrid el 3 i 4 de Febrer de 2017 i que fou organitzat conjuntament per l’Observatori de Gènere i Igualtat de la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid i la Fundació Wassu. “Aspectes socioculturals i aspectes legals de l’MGF: experiències transnacionals […]
2017-10-26

A la universitat

L’MGF s’ha integrat al curs acadèmic 2017-2018 a un ampli rang de guies didàctiques de cursos i graus com: Deontologia professional i legislació sanitària (Graus en Medicina, Teràpia Ocupacional i Treball Social), Infermeria Social, Gènere i Salut (Grau en Infermeria), Infermeria Obstètrica i Ginecològica (Grau en Infermeria), Gènere i Desigualtat Social (Màster en Gener i Salut), Violència domèstica i de […]
2018-01-09

A la universitat

Durant el primer semestre 2017-2018, les professores Julia Ropero, Laura Nuño, Magaly Thill, Gemma Cid, Inmaculada Corral i Almudena Alameda han impartit sessions formatives sobre MGF als estudiants de grau i de doctorat en dret, criminologia, medicina, infermeria i estudis de gènere. La Guia de Formació Multisectorial s’ha distribuït als estudiants i s’ha enviat per correu electrònic a les biblioteques […]
2018-01-26

Guia Formativa Multisectorial Interactiva sobre l’MGF

En un context on incrementa la importància de la formació acadèmica en línia, MAP-FGM ha publicat un manual electrònic interactiu per expandir l’abast de l’MGF en la introducció al currículum. Aquest manual fou publicat prèviament en 6 llengües per l’editorial Dykinson i fou distribuït als estudiants, professorat, investigadors/es, biblioteques d’universitats, etc. La Guia Formativa Multisectorial Interactiva sobre l’MGF és un […]
2018-01-26

Projecte MAP-FGM: Més de 4000 Estudiants i 70 Professors Formats en MGF en 5 Universitats Europees

Mentre les últimes publicacions s’estaven traduint i imprimint, el projecte MAP-FGM arriba a la seva fi el 31 de gener. Durant l’última reunió celebrada a Barcelona l’11 i 12 de gener de 2018, l’Observatori per a la Igualtat de Gènere de la Universitat Rey Juan Carlos, el Centre RHEA de la Vrije Universiteit de Brussel·les, la Universitat Roma Tre, l’ISCTE-IUL […]