2e Academisch Seminarie “Female Genital Mutilation/Cutting at the intersection of qualitative, quantitative and mixed method research – Experiences from Africa and Europe”

Video’s Panels van Ie MAP-FGM Internationaal Seminarie ‘Socio-culturele en wettelijke aspecten van VGV/VB: Transnationale Ervaringen en Preventie en Bescherming’.
2017-04-03
Aan de Universiteit Blijven We Werken
2017-07-21

Het tweede academisch seminarie “Female Genital Mutilation/Cutting at the intersection of qualitative, quantitative and mixed method research – Experiences from Africa and Europe”, vond plaats in Brussel, in Hotel Bloom, op donderdag en vrijdag, 8 en 9 juni 2017.

Het seminarie beoogde de discussie te bevorderen omtrent de meerwaarde van onderzoek in het uitbannen van vrouwelijke genitale verminking/vrouwenbesnijdenis (VGV/VB), waarbij de goede praktijken en valkuilen aan bod kwamen, en enkele aanbevelingen werden meegegeven omtrent het onderzoek doen naar VGV/VB. De conferentie werd geopend door de vice-rector Onderzoek, van de Vrije Universiteit Brussel, Prof Karin Vanderkerken, door de directeur van RHEA (Expertisecentrum Gender, Diversiteit en Intersectionaliteit), Prof Gily Coene en door Mevrouw An Van Nistelrooij, beleidsmedewerker van de Cel Gendergelijkheid van het Directoraat Generaal “Justitie” van de Europese Commissie.

De verschillende sessies focusten op de cruciale rol van onderzoek in de strijd tegen VGV/VB, waarbij de lacunes in onderzoek, de noodzaak om een intersectioneel perspectief te hanteren en evaluaties van huidige strategieën werden geïdentificeerd. Sprekers uit Afrika, Europa en Amerika deelden hun ervaringen met kwalitatieve, kwantitatieve en “mixed method” onderzoeksmethoden omtrent VGV/VB, en elke sessie werd gevolgd door een discussie met de toehoorders. Onderzoek werd gepresenteerd uit diverse landen, waaronder België, Egypte, Gambia, Ierland, Mali, Nederland, Nigeria, Noorwegen, Portugal, Senegal, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

De topics die werden gepresenteerd waren onder andere medicalisatie van VGV/VB, de associaties tussen VGV en kindhuwelijken, prevalentieschattingen, surveys naar kennis, attitudes en ervaringen van professionelen, gebruik en interpretatie van survey data, de organisatie van focusgroep discussies over VGV, onderzoek naar VGV in vluchtelingenpopulaties, onderzoek naar veranderingen in attitudes in verschillende generaties, onderzoek naar gedragsveranderingen, onderzoek naar het betrekken van mannen in de strijd tegen VGV, onderzoek naar de transpositie van mensenrechtenkader met betrekking tot VGV en onderzoek naar de veranderingen in sociale normverandering door migratie.

In de herfst van 2017 zal een boek worden gepubliceerd met de proceedings van de conferentie, waarin alle bijdragen van de sprekers aan bod zullen komen. Meer informatie: els.leye@vub.ac.be