|

IVe MAP-FGM Internationaal Seminarie: VGV/VB: van geneeskunde naar kritische antropologie

Op 24 en 25 November 2017 werd het vierde en laatste seminarie georganiseerd van het MAP-FGM project, op het Departement van Politieke Wetenschappen van de Roma Tre Universiteit. Het evenement, getiteld “FGM/C: From Medicine to Critical anthropology”, bracht meer dan 25 sprekers samen van de hele wereld (onderzoekers, professionelen en activisten) die hun kennis en expertise deelden omtrent VGV/VB in tegenwoordigheid van ongeveer 250 deelnemers (studenten, onderzoekers, Ngo’s, en stafleden van vrouwenvluchthuizen, enz.), waarbij geïnspireerde discussies werden gehouden.

De website https://mapfgmrome.wordpress.com/ geeft toegang tot de voornaamste informatie over het seminarie en de sprekers.

Het seminarie werd geopend door vertegenwoordigers van Roma Tre (L. Chiappetta Cajola, Vice-Rector, en M. Siclari, Vicedirecteur van Dept. Politieke Wetenschappen) en het Comité voor Gelijke Kansen (P. Gallo), samen met de coördinatoren van het project, M. Thill voor URJC, M. Fusaschi en G. Cavatorta voor Roma Tre.

De eerste sessie, Gender Studies en Publieke Antropologie, stelden op een innovatieve manier het begrip in vraag, hoe lokale socio-culturele gender relaties en bio-politics van gegenderde (migranten) lichamen, zich manifesteren in de reproductie van VGV/VB praktijken. F. Bimbi analyseerde de Italiaanse wet over VGV/VB vanuit een feministisch en intersectioneel perspectief; G. Coene analyseerde de voorstellen om mannenbesnijdenis als een schadelijke praktijk te beschouwen; S. Johnsdotter onderzocht het bestaan van bewegingen die genitale integriteit en rechten van kinderen promoten; I. M. Hidayana presenteerde zijn onderzoek naar vrouwenbesnijdenis in Indonesië en lichtte de ambiguïteiten toe binnen de staat, in relatie met het opkomen van religieus fundamentalisme. G. Rebucini, stelde voor om de discussie omtrent VGV/VB open te trekken naar biomedische behandelingen van genitaliën van interseks personen.

In de namiddag lag de focus op Rwanda in de sessie “Gukuna, over een controversiële modificatie”M. Fusaschi presenteerde haar onderzoek over een praktijk van extensieve modificatie van vrouwelijke genitaliën die als type IV van VGV/VB kunnen worden gezien, waarbij de tegenstellingen van dergelijke categorisering werden geëxploreerd. Daarna werd de documentaire Sacred Water (2016) getoond en kwam de documentaire maker O. Jourdain aan het woord tijdens een videopresentatie.

In de volgende sessie, “Biomedisch Paradigma en Kritische Antropologie”, werden de sociale en politieke belangen van medicalisatie onderzocht vanuit diverse perspectieven. A. Andro, stelde een genealogie voor hoe VGV/VB een geglobaliseerd geopolitiek fenomeen werd; M. Villani stelde resultaten voor van onderzoek in Frankrijk in een ziekenhuis die gratis reconstructieve hersteloperaties doet van de clitoris bij migrantenvrouwen; R. Falcao, focuste op Senegal en exploreerde de redenen waarom bepaalde claims voor sociale veranderingen omtrent VGV/VB niet altijd gedeeld worden met de betrokken gemeenschappen; I. Sougueh Guedi, presenteerde de resultaten van een survey uit 2015 uit Djibouti, over de verschillende lagen van verzet tegen het opgeven van VGV/VB. C. Carvalho, onderstreepte het belang van het individuele sociale zelf, samen met de “social body” en de “body politics” bij het begrijpen van lokale biomedische praktijken over VGV/VB.

De volgende dag was de sessie “Politieke belangen. Inzichten van de EU en de wereld“ een unieke gelegenheid voor een reflecterende analyse van de grassroots beweging en het publieke beleid omtrent VGV/VB, op verschillende niveaus (Ngo’s, VN, staten). E. Ayuk, analyseerde de moeilijkheden van Kameroen bij de aanpak van migratie vanuit buurlanden waar VGV/VB wordt uitgevoerd; B. Pomeranzi schetste de opkomst van grassroots feministische transnationale bewegingen van Afrikaanse en Europese vrouwen en onderstreepte de noodzaak voor wetten en beleid die geen racisme teweegbrengen; C. Caldera, presenteerde de geschiedenis van de NGO AIDOS, en analyseerde de pros en contra’s van het gebruik van antropologie voor het uitwerken en het implementeren van een volledige transculturele benadering van het werkveld; O. H. Abdulcadir & L. Catania bediscussieerden de redenen waarom ze, als gynaecologen, een alternatieve praktijk hebben voorgesteld in Italië; J.L. Amselle, analyseerde hoe representaties van seksualiteiten en VGV/VB een issue werden in de politieke strijd in Mali; F. Pompeo, exploreerde op een kritische manier de spanningen tussen diversiteit en universaliteitsaspiraties, die op het spel staan in welvaartstaten en openbare beleidsmaatregelen.

Het seminarie eindigde met een sluitingsceremonie: M. Thill (URJC), E. Leye (VUB), A. Kaplan (Wassu Foundation), M. Pellicciari (Celli Foundation), C. Carvalho (ISCTE) en M. Fusaschi (University of Roma Tre) hielden een einddiscussie over de opmerkelijke resultaten van het MAP-FGM Project.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *