2017-10-25

MAP-FGM/C geanimeerde videoclip

Een videoclip van het project “MAP-FGM/C” werd gelanceerd op het Derde Internationale Seminarie in Lissabon op 29 September 2017, op de vooravond van de Europese Nacht van de Onderzoekers. Deze creatieve video werd gemaakt door middel van de technieken van het schaduwtheater en werd geproduceerd door een jong team van artiesten op basis van een script dat werd opgemaakt door […]
2018-01-26

Interactieve Multisectoriële Academische Training E-Gids over VGV/VB

Omdat online academisch onderwijs aan belang toeneemt, heeft MAP-FGM een kleurrijke en interactieve elektronische gids gepubliceerd, om de inclusie van VGV/VB in academische curricula te stimuleren. Deze Gids werd voordien gepubliceerd in zes talen door Dykinson Editors en werd verspreid onder studenten, professoren, onderzoekers, academische bibliotheken, enzovoort. De Interactieve Multisectoriële Academische Training E-Gids over VGV/VB is een pdf document dat […]
2017-04-02

Publicatie van de Multisectoriële, Academische Trainingsgids over Vrouwelijke Genitale Verminking/ Vrouwenbesnijdenis

De voornaamste trainingsoutput van het MAP-FGM project, de  Multisectoriële, Academische Trainingsgids over Vrouwelijke Genitale Verminking/ Vrouwenbesnijdenis (VGV/VB) is net uitgebracht in 6 talen. Dit handboek voor het doceren omtrent VGV/VB – dat werd gepubliceerd door Dykinson Publishers, en dat werd gecompileerd onder de begeleiden van Professoren Adriana Kaplan (Universidad Autonoma Barcelona) en Laura Nuño Gómez (Universidad Rey Juan Carlos) – […]
2017-04-02

1e Internationaal seminarie MAP-FGM, Madrid, 3-4 februari 2017

Op de vooravond van de Internationale Dag Tegen VGV/VB werd het eerste internationale seminarie van het MAP-FGM project gehouden, in het Stadhuis van Madrid, over het volgende onderwerp: ‘Socio-culturele en wettelijke aspecten van VGV/VB: Transnationale Ervaringen en Preventie en Bescherming’. Dit seminarie – geopend door de burgemeester van Madrid, Mevr. Manuela Carmena – was samengesteld uit verschillende panels van academische […]
2017-04-02

Universiteit Training van studenten over VGV/VB in 5 Europese landen: Eerste stappen

Volgens EIGE hebben ongeveer 500,000 vrouwen en meisjes van de Europese Unie (EU) VGV/VB ondergaan, daarenboven lopen 180,000 meisjes en vrouwen risico. Niettemin zijn de meeste professionals die met hen in contact komen niet getraind in hoe ze preventief kunnen werken en deze schadelijke praktijk tegen vrouwen en meisjes kunnen hanteren. De meeste Europese universiteiten tot nu toe bieden geen […]
2017-04-02

Binnenkort 2e MAP-FGM Internationaal Seminarie, Brussel, 8-9 juni 2017

Het academische seminarie ‘Quantitative, qualitative and mixed researching methods on Female Genital Mutilation/Cutting – Experiences from Africa and Europe’ zal plaatsvinden in Brussel, op 8 en 9 juni 2017. Het doel van dit seminarie is om te debatteren over de meerwaarde van onderzoek in de campagne tegen VGV/VB, over de ‘do’s’ en ‘don’ts’ en om aanbevelingen voor te stellen voor […]
2017-04-02

Gezamenlijke verklaring van de EU op de International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation.

Op 6 februari 2017 werkten Federica Mogherini (Hoge Vertegenwoordiger voor de Europese Unie voor Buitenlandse Zaken), Vĕra Jourová  (EU Commissaris voor Justitie, Consumenten en Gendergelijkheid) en Neven Mimica (ontwikkelingscommissaris) samen om hun gezamenlijke toewijding om VGV/VB te bestrijden, te herbevestigen. Ze maakten een gezamenlijke verklaring. Klik hier om te bekijken.  
2017-04-02

Lancering van het UEFGM European Knowledge Web Platform

Het EU-gesubsidieerd project ‘United to END FGM: European Knowledge Platform for Professionals dealing with Female Genital Mutilation (FGM)’, geleid door Cyprus University of Technology (CUT), heeft een e-learning cursus voor professionals gelanceerd. Klik hier om te bekijken.
2017-04-02

Experten Consultatie “Implementation of World Health Organization Guidelines on Female Genital Mutilation (FGM) in Europe”

Op 16 en 17 maart 2017 organiseerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO Europe en WHO Headquarters) een experten consultatie over de implementatie van richtlijnen die vorig jaar gepubliceerd werden. De meeting werd georganiseerd in de lokalen van Sheffield Hallam University, Sheffield, Verenigd Koninkrijk.
2017-04-02

Conferentie “Management and prevention of Female Genital Mutilation/Cutting”

De universiteiten van Genève, Brussel en Montreal (Le G3 de la Francophonie) hebben op 13 en 14 maart 2017 in Genève, in het Universitair Ziekenhuis,  een internationale experten vergadering georganiseerd over VGV/VB, samen met het Departement voor Reproductieve Gezondheid en Onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie. De objectieven van de conferentie waren: het delen van data, onderzoek en ervaringen in de gezondheidszorg, […]
2017-04-02

Symposium “Challenges in estimating the prevalence of female genital mutilation in the European Union and recommendations for future estimations”

Op maandag en dinsdag 27 en 28 februari kwamen experten van VGV/VB samen op dit internationale symposium, dat een afsluiter was voor het internationaal onderzoeksproject ‘FGM-PREV’. Dit project was een samenwerking tussen ICRH (UGent, België), INED (Frankrijk) en BICOCCA (Universita’ degli studi di Milano, Italië) en was gesubsidieerd door het DAPHNE programma van de Europese Unie en spitste zich toe […]
2017-04-03

Video’s Panels van Ie MAP-FGM Internationaal Seminarie ‘Socio-culturele en wettelijke aspecten van VGV/VB: Transnationale Ervaringen en Preventie en Bescherming’.

2017-07-21

2e Academisch Seminarie “Female Genital Mutilation/Cutting at the intersection of qualitative, quantitative and mixed method research – Experiences from Africa and Europe”

Het tweede academisch seminarie “Female Genital Mutilation/Cutting at the intersection of qualitative, quantitative and mixed method research – Experiences from Africa and Europe”, vond plaats in Brussel, in Hotel Bloom, op donderdag en vrijdag, 8 en 9 juni 2017. Het seminarie beoogde de discussie te bevorderen omtrent de meerwaarde van onderzoek in het uitbannen van vrouwelijke genitale verminking/vrouwenbesnijdenis (VGV/VB), waarbij […]
2017-07-21

Aan de Universiteit Blijven We Werken

Het team van URJC had vergaderingen met professoren van diverse disciplines omtrent het opnemen van VGV/VB in het academisch curriculum. Hiervoor werd een trainingscursus gegeven op 15 juni aan de professoren van verpleegkunde, geneeskunde, sociaal werk, rechten en communicatiewetenschappen. De training werd gegeven door het team van URJC, Wassu Foundation, Medicos del Mundo en UNAF. Het werd mede gefinancierd door […]
2017-07-24

Gallery II MAP-FGM International Seminar: “Female Genital Mutilation/Cutting at the intersection of qualitative, quantitative and mixed method research – Experiences from Africa and Europe”

2017-07-25

Derde Internationaal Seminarie: Institutional Responses to FGM/C. Lisbon 28&29th September

Het derde Internationaal Seminarie van het MAP-FGM project zal plaatsvinden in Lissabon, en wordt georganiseerd door het CEI-IUL team. Het gaat door op 28 en 29 September 2017 in ISCTE-IUL, met als thema “Institutional Responses to FGM/C”. Het seminarie zal één keynote speech hebben, 5 Rondetafels en 1 documentaire. Het programma werd gefinaliseerd en kan geconsulteerd worden op de website […]
2017-10-25

Publicaties van het Eerste MAP-FGM Internationaal Seminarie

De papers van het 1e Eerste Internationaal Seminarie, dat plaats vond in Madrid op 3-4 Februari 2017 en dat werd georganiseerd door het “Gender Equality Observatory” van de Rey Juan Carlos Universiteit en Wassu-UAB Foundation van de Universidad Autonoma Barcelona, werden gepubliceerd in het Engels en het Spaans. De publicatie, getiteld “Sociocultural and legal aspects of FGM/C: transnational experiences of […]
2017-10-25

3e Internationaal Seminarie “Institutional Responses to FGM/C”

Het 3e Internationaal Seminarie “Institutional Responses to FGM/C” vond plaats in Lissabon, bij ISCTE-IUL, op 28 en 29 September. Dit seminarie focuste op de inherente complexiteit van de institutionele antwoorden op vrouwenbesnijdenis, door middel van bijdragen van experten van diverse Afrikaanse landen (Guinea-Bissau, Senegal, Guinea Conakry en Mauritanië) en Europese experten die werken op deze transversale contexten en gerelateerde thema’s, […]
2017-10-26

Op 24-25 November 2017: 4e MAP-FGM Internationaal seminarie “From Medicine to Critical Anthropology”.

Het vierde en laatste Internationaal Seminarie van het MAP FGM project is getiteld: “FGM/C: From Medicine to Critical Anthropology”, en zal plaatsvinden in Rome op 24 en 25 November 2017, in de Aula Magna van het Departement Politieke Wetenschappen van de Roma Tre Universiteit. Een internet site is beschikbaar en bevat alle informatie om aan het seminarie deel te nemen. Het […]
2017-10-26

Vrouwenbesnijdenis in het Seminarie “Review van het beleid omtrent gendergelijkheid”, Palma de Mallorca, Spanje, 17-18 Oktober

In de Master Gender Gelijkheid Beleid en preventie van Gendergerelateerd Geweld, werd het Seminarie “Review van het beleid omtrent gendergelijkheid” georganiseerd door de professoren Esperança Bosch en Victoria Ferrer aan de Universiteit Illes Balears, op 17-18 Oktober 2017. Het Gender Equality Observatory werd uitgenodigd om vrouwenbesnijdenis aan te kaarten, met een interventie van Laura Nuño Gómez over “Interculturalisme, schadelijke praktijken […]
2017-10-26

Vergadering Belgisch Staatsecretaris voor Gelijke Kansen, 21 September

Op 21 September werd Els Leye uitgenodigd op het Staatssecretariaat voor Gelijke Kansen, waarbij het thema vrouwenbesnijdenis (en kindhuwelijken) aan bod kwam en het MAP FGM werd voorgesteld. Een kopie van de Multisectoriële Academische Trainingsgids werd overhandigd.
2017-10-26

MAP-FGM project voorgesteld tijdens de Nationale Wetenschapsvergadering in Portugal, Lissabon, 4 juli

Op 4 juli was Marta Patrício op Ciência 2017, Portugal’s Nationale Wetenschapsvergadering in Lissabon, waar het MAP FGM project werd voorgesteld. link  Ricardo Falcão werd geïnterviewed op 4 september door de Portugese organisatie P&D Factor. In het interview wees hij op het belang van het MAP FGM project en op het invoegen van aspecten uit de Multisectoriële Academische Trainingsgids in […]
2017-10-26

Activiteiten van de partneruniversiteiten van MAP-FGM

Vrouwenbesnijdenis werd aangebracht in diverse vakken van onderwijsrichtingen tijdens het academiejaar 2017-2018: professionele deontologie en gezondheidswetgeving (geneeskunde, ergotherapie en sociaal werk), sociale verpleegkunde, gender en gezondheid (verpleegkunde), obstetrische en gynecologische verpleegkunde (verpleegkunde), gender en sociale ongelijkheid (Ms in Gender en Gezondheid), Intrafamiliaal en gendergerelateerd geweld (criminologie), Criminaliteitsbeleid en Victimologie (criminologie), strafwetgeving III (rechten), gendergerelateerd geweld (gendergelijkheid), communicatie en audiovisueel onderwijs […]
2018-01-09

MAP-FGM op het “European Forum to Build Bridges on FGM”, Brussel

Op 28 November 2017, presenteerde Prof. Els Leye de multisectoriële Gids op het “European Forum to Build Bridges on FGM”. Dit Forum werd georganiseerd in, Brussel op 28 November door het END FGM European Network, in samenwerking met DG JUST en DG DEVCO. Het Forum beoogde ervaringen uit te wisselen, geode prakijken uit te wisselen en toekomstige trends te onderzoeken. […]
2018-01-09

De Spaanse Conferentie van Rectoren honoreert het MAP-FGM project

Het MAP-FGM project behaalde de eerste prijs op de Conferentie van Rectoren van de Universiteiten van Spanje (CRUE), in de competitie omtrent de bijdragen van universiteiten aan het behalen van het 5e Duurzame Ontwikkelingsdoel. Van alle projecten en initiatieven omtrent gendergelijkheid in de academische sector, werd het artikel over de activiteiten van het MAP FGM Project, ingediend door Prof. Laura […]
2018-01-09

International Day against Violence against Women: MAP-FGM video op de Universiteit

Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Gendergerelateerd Geweld, op 25 November 2017, werd de video spot gedurende een week, getoond op de digitale schermen van de Faculteit Rechten en Sociale Wetenschappen. De spot werd eveneens getoond op het 4e Internationaal Seminarie in Rome. Deze creatieve video werd gemaakt door middel van de techniek van schaduwtheater, en werd geproduceerd door […]
2018-01-09

IVe MAP-FGM Internationaal Seminarie: VGV/VB: van geneeskunde naar kritische antropologie

Op 24 en 25 November 2017 werd het vierde en laatste seminarie georganiseerd van het MAP-FGM project, op het Departement van Politieke Wetenschappen van de Roma Tre Universiteit. Het evenement, getiteld “FGM/C: From Medicine to Critical anthropology”, bracht meer dan 25 sprekers samen van de hele wereld (onderzoekers, professionelen en activisten) die hun kennis en expertise deelden omtrent VGV/VB in […]
2018-01-09

Activiteiten van de partneruniversiteiten van MAP-FGM

Tijdens het eerste semester van 2017-2018, hebben de professoren Julia Ropero, Laura Nuño, Magaly Thill, Gemma Cid, Inmaculada Corral en Almudena Alameda training sessies gegeven aan bachelor en PhD studenten rechten, criminologie, geneeskunde, verpleegkunde en gender studies. De Multisectoriële Gids werd verdeeld onder de studenten en gemaild naar bibliotheken van universiteiten en gender studies in het hele land. Laura Nuño […]
2018-01-12

Proceedings gepubliceerd van het IIe en IIIe MAP – FGM Internationaal Seminarie van Brussel en Lissabon

Het MAP-FGM team is verheugd om de publicatie aan te kondigen van de publicatie van de proceedings van het 2e en 3e academisch internationaal seminarie over Vrouwelijke Genitale Verminking/vrouwenbesnijdenis (VGV/VB). De papers die werden gepresenteerd op het 2e seminarie “Female Genital Mutilation/Cutting at the intersection of qualitative, quantitative and mixed method research. Experiences from Africa and Europe”, dat georganiseerd werd […]
2018-01-26

MAP-FGM Project: Meer dan 4000 Studenten en 70 Professoren Getraind Over VGV/VB aan 5 Europese Universiteiten

Terwijl de laatste publicaties van de internationale seminaries werden vertaald en gedrukt, werd het MAP FGM project beëindigd op 31 Januari 2018. Tijdens de laatste vergadering in Barcelona op 11 en 12 januari 2018, hebben het Gender Equality Observatory van King Juan Carlos Universiteit, RHEA Expertisecentrum Gender, Diversiteit en Intersectionaliteit van de Vrije Universiteit Brussel, Roma Tre Universiteit, ISCTE-IUL en […]