Symposium “Challenges in estimating the prevalence of female genital mutilation in the European Union and recommendations for future estimations”

Conferentie “Management and prevention of Female Genital Mutilation/Cutting”
2017-04-02
Video’s Panels van Ie MAP-FGM Internationaal Seminarie ‘Socio-culturele en wettelijke aspecten van VGV/VB: Transnationale Ervaringen en Preventie en Bescherming’.
2017-04-03

Op maandag en dinsdag 27 en 28 februari kwamen experten van VGV/VB samen op dit internationale symposium, dat een afsluiter was voor het internationaal onderzoeksproject ‘FGM-PREV’. Dit project was een samenwerking tussen ICRH (UGent, België), INED (Frankrijk) en BICOCCA (Universita’ degli studi di Milano, Italië) en was gesubsidieerd door het DAPHNE programma van de Europese Unie en spitste zich toe op het verbeteren van de methodologie omtrent prevalentieschattingen van VGV/VB in Europa. Het Belgische Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen ondersteunde dit project ook.