Proceedings gepubliceerd van het IIe en IIIe MAP – FGM Internationaal Seminarie van Brussel en Lissabon

Activiteiten van de partneruniversiteiten van MAP-FGM
2018-01-09
Interactieve Multisectoriële Academische Training E-Gids over VGV/VB
2018-01-26

Het MAP-FGM team is verheugd om de publicatie aan te kondigen van de publicatie van de proceedings van het 2e en 3e academisch internationaal seminarie over Vrouwelijke Genitale Verminking/vrouwenbesnijdenis (VGV/VB).

De papers die werden gepresenteerd op het 2e seminarie “Female Genital Mutilation/Cutting at the intersection of qualitative, quantitative and mixed method research. Experiences from Africa and Europe”, dat georganiseerd werd in Brussel, op 8 en 9 juni 2017, werden samengebracht in een boek getiteld: “Researching Female Genital Mutilation/Cutting”. Het boek werd gepubliceerd bij ASP, Academic and Scientific Publishers Editions/VUB Press, en verantwoordelijke uitgevers zijn Els Leye en Gily Coene.

Het seminarie had als doel om de meerwaarde van onderzoek in het stoppen van VGV/VB te exploreren, en aanbevelingen te formuleren voor het uitvoeren van onderzoek naar VGV/VB. De verschillende sessies van het seminarie focusten op de cruciale rol van onderzoek in het opgeven van VGV/VB, waarbij de lacunes in onderzoek, de noodzaak om een intersectioneel perspectief te integreren in onderzoek, en evaluaties van huidige strategieën over VGV/VB werden geïdentificeerd en bediscussieerd. Sprekers uit Afrikaanse en Europese landen deelden hun ervaringen met kwalitatieve, kwantitatieve en mixed method onderzoeksmethoden.


De publicaties van het seminarie “FGM/C at the intersection of qualitative, quantitative and mixed method research – Experiences from Africa and Europe”, kan je hier downloaden.

Daarnaast heeft ook het ISCTE-IUL team de proceedings van het internationaal seminarie “FGM/C: Institutional Integrated Responses”, dat in Lissabon werd gehouden op 27 en 28 September 2017, gecoördineerd, uitgegeven en vertaald. Naast de twee key notes door de Portugese Staatssecretaris voor Burgerschap en Gelijkheid, Catarina Marcelino, en Professor Fatou Sarr Sow, focussen de volgende hoofdstukken op modellen ter uitbanning en preventie van VGV/VB in West-Afrika, de implementatie van de diverse mensenrechtenconventies en verdragen in West Afrika en de institutionele antwoorden op VGV/VB in het VK, Zwitserland, Sierra Leone en Portugal. In dit inspirerende praktijkgericht boek vindt u bijdragen van Afrikaanse en Europese experten zoals Catarina Marcelino (Hoofdstuk 1), Fatou Sarr (Hoofdstuk 2), Adriana Kaplan (Hoofdstuk 3), Abdoulaye Doro Sow (Hoofdstuk 4), Annemarie Middelburg (Hoofdstuk 5), Alpha Amadou Bano Barry (Hoofdstuk 6), Fatumata Djau Baldé (Hoofdstuk 7), Owolabi Bjälkander (Hoofdstuk 8), Filomena Djassi (Hoofdstuk 9), Carla Martingo (Hoofdstuk 10), Comfort Momoh (Hoofdstuk 11) en Michela Villani (Hoofdstuk 12).

PDF