A la universitat

El projecte MAP-FGM presentat a la Reunió Nacional de Ciència de Portugal, Lisboa, 4 de juliol
2017-10-26
MAP-FGM al Fòrum Europeu per construir ponts en matèria d’MGF
2018-01-09

L’MGF s’ha integrat al curs acadèmic 2017-2018 a un ampli rang de guies didàctiques de cursos i graus com: Deontologia professional i legislació sanitària (Graus en Medicina, Teràpia Ocupacional i Treball Social), Infermeria Social, Gènere i Salut (Grau en Infermeria), Infermeria Obstètrica i Ginecològica (Grau en Infermeria), Gènere i Desigualtat Social (Màster en Gener i Salut), Violència domèstica i de gènere (Grau en Criminologia), Política Criminal i Victimologia (Grau en Criminologia), Dret Penal III (Grau en Dret), Violència de gènere (Grau en Igualtat de Gènere), Comunicació i Educació Audiovisual (Graus en Educació Infantil i Educació Primària), Periodisme, anàlisi i opinió (Grau en Periodisme) i Immigració, asil polític i cooperació al desenvolupament (Grau en relacions Internacional). Mentre que alguns cursos ja han començat (per exemple, la Professora Julia Ropero ha començat a impartir una sessió sobre MGF a més de 400 estudiants de Dret el mes de setmbre), d’altres seran impartits durant el segon semestre.

Els continguts didàctics de la Guia Multisectorial de Formació Acadèmica han estat introduïts també amb altres formes de violències de gènere dins del nou mòdul en igualtat de gènere i no-discriminació. Aquest curs obligatori desenvolupat per l’Observatori d’Igualtat de Gènere s’imparteix on-line per tots els estudiants de la Universitat Rey Juan Carlos.

El 19 de Juny, la directora de la Fundació Wassu va difondre l’objectiu, el propòsit i els resultats del projecte MAP-FGM al Patronat de la Fundació (composat per membres de la Universitat Autònoma de Barcelona).

Del 4 al 7 d’Octubre, la Professora Kaplan va implementar alguns cursos a la Universitat de Maynooth, Irlanda, on els estudiants d’Antropologia Social i Cultural es mostraren interessats en el projecte i en la Guia Multisectorial de Formació Acadèmica sobre la MGF.

Els Leye va donar dues xerrades sobre MGF a l’Escola d’Estiu “Salut i Migració” i a la de “Salut Reproductiva i Drets” el 6 i 7 de juliol a la Universitat de Gant.

L’equip de Roma Tre ha iniciat noves formacions en matèria d’MGF amb estudiants de Ciències Polítiques i Cooperació Internacional i ha començat amb els preparatius per a l’organització del 4rt Seminari Internacional.