A la Universitat: Formació d’estudiants en matèria de MGF en 5 països Europeus: Primers passos.

I Congrés Internacional MAP-FGM, Madrid, 3 i 4 de Febrer de 2017
2017-04-02
Pròximament: II Congrés Internacional, Brussel•les, 7 i 8 de Juny de 2017
2017-04-02

D’acord amb EIGE, s’estima que 500.000 dones i nenes que viuen a la Unió Europea (UE) han passat per una MGF i que més de 180.000 dones i nenes estan en risc. Tot i així, la majoria dels professionals que estan en contacte amb les famílies no han estat formats en com prevenir i atendre aquesta pràctica prejudicial per a la salut de dones i nenes. Gran part de les universitats europees, no ofereixen formació en matèria d’MGF als estudiants de medicina, infermeria, dret, educació, treball social i estudis de gènere.

El projecte MAP-FGM té com a intenció incorporar la MGF en la formació acadèmica dels futurs professionals que estaran en contacte amb les dones i les nenes que han passat per una MGF o estan en risc de que se’ls hi practiqui. Les universitats han començat a implementar cursos sobre MGF als estudiants de diversos Graus i Post-graus. Els continguts de la MTG s’adaptaran a cada país i a cada curs. També es planificaran sessions dedicades a professorat interessat en la matèria. S’està duent a terme una avaluació dels Coneixements, Actituds i Pràctiques de tots els estudiants formats per tal de determinar l’impacte del projecte en futurs doctors/es, infermers/es, treballadors/es socials, advocats/des, educadors/es, psicòlegs/ogues, promotors/es de la igualtat de gènere, antropòlegs/ogues i periodistes.

 

A la URJC, els continguts en matèria d’MGF han estat impartits a estudiants del 5è i 6è curs de Medicina i al 4rt curs del Grau en Estudis d’Igualtat de Gènere. Es va realitzar una valoració general de tots els cursos formatius dels diferents graus i es va contactar amb els Departaments i professors/es per sensibilitzar-los sobre la necessitat d’introduir la MGF en les Guies Acadèmiques del curs 2017/2018.

Fins ara, l’equip de Roma Tre ha donat cursos formatius a estudiants de diferents Graus. Fusaschi, Cavatorta i Vitale han donat 3 cursos a estudiants de grau i de Màster de Ciències Polítiques, Antropologia Pública i Ciències de l’Educació. Cada formació ha durat 8 hores i s’hi han realitzat debats reflexius sobre la temàtica.

A Brussel·les, VUB-RHEA va formar a 50 estudiants del 3r curs de medicina, a l’assignatura d’Antropologia Mèdica, impartit el dia 10 de Març on es va focalitzar en aspectes generals i mèdics de la MGF (mòduls II, III i IV de la Guia). El 27 de Març, aproximadament 70 estudiants van ser formats sobre MGF durant l’assignatura “Estudis de Gènere”, utilitzant els mòduls II i VIII.

A Barcelona, l’equip de Wassu ha implementat 7 cursos a estudiants de Grau, Postgrau i Màster de diferents camps: Medicina, Infermeria, Estudis Feministes i de Gènere, Treball Social i Antropologia. Els cursos han estat impartits per Kaplan, A., Salas, N., Franco, L. i Mangas, A. Cada curs s’ha introduït dins dels mòduls d’assignatures ja existents per incrementar el coneixement i sensibilitzar en matèria d’MGF a estudiants, futurs professionals i professors.

L’equip de ISCTE-IUL, a Portugal, compost per Cristina Santinho, Marta Patrício i Ricardo Falcão, ha impartit cursos formatius de 3 hores cada sessió a més de 300 estudiants de grau, postgrau i màster a la ISCTE-IUL a Lisboa (Antropologia, Estudis de Desenvolupament) i al Leiria Polytechnic Institute (Educació Bàsica en Infermeria, Educació Social, Treball Social, Comunicació i Intervenció en Espais Educatius i Intervenció Sociocultural).

Es va fer una primera aproximació als departaments de les universitats i al professorat sobre la necessitat d’incorporar la MGF en el currículum acadèmic com a via efectiva per promoure polítiques de prevenció i protecció de la pràctica.