Simposi “Desafiaments al estimar la prevalença de la mutilació genital femenina a la Unió Europea i recomanacions per futures estimacions”

Conferència “Atenció i prevenció de la Mutilació Genital Femenina”
2017-04-02
Vídeos: Taules del I Congrés Internacional sobre els aspectes Socio-culturals i legals de la MGF: experiències transnacionals de prevenció i protecció.
2017-04-03

El dilluns i el dimarts 27-28 de Febrer, experts en mutilació genital femenina van organitzar el simposi internacional que va concloure el projecte internacional de recerca “FGM-PREV”. Aquest projecte s’implementava en cooperació entre ICRH (Universitat de Gant, Bèlgica), INED (França) i BICOCCA (Universita’ degli studi di Milano, Itàlia) i finançat pel programa DAPHNE de la Unió Europea, i focalitzat en les estimacions de la prevalença de la MGF a Europa. L’Institut Belga per la igualtat de les dones i els homes també donà suport al projecte.