|

Activiteiten van de partneruniversiteiten van MAP-FGM

photo by : Nabil Boufada Gonçalves

Vrouwenbesnijdenis werd aangebracht in diverse vakken van onderwijsrichtingen tijdens het academiejaar 2017-2018: professionele deontologie en gezondheidswetgeving (geneeskunde, ergotherapie en sociaal werk), sociale verpleegkunde, gender en gezondheid (verpleegkunde), obstetrische en gynecologische verpleegkunde (verpleegkunde), gender en sociale ongelijkheid (Ms in Gender en Gezondheid), Intrafamiliaal en gendergerelateerd geweld (criminologie), Criminaliteitsbeleid en Victimologie (criminologie), strafwetgeving III (rechten), gendergerelateerd geweld (gendergelijkheid), communicatie en audiovisueel onderwijs (onderwijs), journalistiek, analyse en opinie (journalistiek) en immigratie, politiek asiel en ontwikkelinssamenwerking (internationale betrekkingen). Sommige cursussen zijn al gestart (Professor Julia Ropero gaf een sessie over vrouwenbesnijdenis aan meer dan 400 studenten Rechten in September), terwijl andere in het tweede semester zullen worden gegeven.

De didactische inhoud van de Multisectoriële Academische Trainingsgids werd ook ingelast in de nieuwe module gendergelijkheid en non-discriminatie, samen met andere vormen van gendergerelateerd geweld. Deze verplichte cursus werd ontwikkeld door de Gender Equality Observatory en wordt online voorzien voor alle studenten van Universitat Rey Juan Carlos in Madrid.

Op 19 juni verspreidde de directeur van Wassu het doel en de resultaten van het MAP-FGM project aan de bestuursleden van de WASSU Stichting (die tevens lid zijn van de Universitat Autònoma de Barcelona).

Van 4 tot 7 Oktober gaf Prof. Kaplan enkele cursussen aan de Maynooth University uit Ierland, aan studenten sociale en culturele antropologie, die interesse hadden in het MAP FGM project en de Multisectoriële Academische Trainingsgids.

Els Leye gaf gastcolleges over FGM aan de Summer School “Health and Migration”, aan de Universiteit Gent, op 6 juli, alsook aan de “Reproductive Health and Rights, op 7 juli, ook aan de Gentse Universiteit. 

Het Roma Tre team startte nieuwe trainingen over FGM aan studenten politieke wetenschappen en internationale samenwerking. 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *