|

Activiteiten van de partneruniversiteiten van MAP-FGM

Tijdens het eerste semester van 2017-2018, hebben de professoren Julia Ropero, Laura Nuño, Magaly Thill, Gemma Cid, Inmaculada Corral en Almudena Alameda training sessies gegeven aan bachelor en PhD studenten rechten, criminologie, geneeskunde, verpleegkunde en gender studies. De Multisectoriële Gids werd verdeeld onder de studenten en gemaild naar bibliotheken van universiteiten en gender studies in het hele land.

Laura Nuño Gómez gaf op 30 oktober 2017 een conferentie over VGV/VB aan de Koninklijke Nationale Academie voor Geneeskunde, voor studenten geneeskunde en leden van de academie. 150 studenten en leden van de Academie namen deel aan de sessie ‘Vrouwen en Gezondheid’. Tijdens dit evenement presenteerde Laura Escobar een synthese van haar onderzoek over gezondheidsacties betreffende VGV/VB, dat als de beste thesis werd onderscheiden bij de studenten Master in Tropische Geneeskunde en Ontwikkelingssamenwerking aan de URJC.


Het ISCTE-IUL team gaf nog twee training sessies. Een workshop voor professoren voor het Instituto Politécnico de Leiria werd georganiseerd op 25 Oktober 2017. De bedoeling van deze workshop was om de Gids te introduceren bij professoren van diverse disciplines en het gebruik ervan aan te moedigen om hun capaciteiten te ontwikkelen omtrent het doceren van VGV/VB aan studenten. Op 10 November werd nog een VGV/VB training gegeven aan de Masters Sociaal Werk (1e jaar) bij ISCTE-IUL.


In Barcelona, heeft het Wassu Team twee cursussen gegeven, één werd door Lourdes Franco gegeven, lid van IGPS/HTP, aan bachelor studenten Sociaal Werk van de Universiteit Barcelona. Dr. Adriana Kaplan gaf lessen over VGV/VB aan Master studenten in Antropologie (Geavanceerd Onderzoek en Sociale Interventie) van de Autonome Universiteit van Barcelona. Studenten van beide cursussen kregen de Multisectoriële Gids.

Daarnaast stelde de directeur van de Wassu Stichting, Dr. Adriana Kaplan, de Map of Female Genital Mutilation in Spain 2016, voor aan de pers. Deze studie werd gedaan door demograaf Antonio López Gay. Deze map wordt in Spanje op regelmatige tijdstippen herhaald (om de vier jaar), waarbij vrouwen uit landen waar VGV/VB wordt uitgevoerd, zowel demografisch als geografisch worden gelokaliseerd in Spanje.


Op 4 December organiseerde VUB-RHEA een seminarie voor professoren. Het Seminarie werd bijgewoond door professoren en PhD studenten. Els Leye presenteerde het MAP FGM project, de Gids en gaf een overzicht van de verschillende lessen die werden gedoceerd aan studenten tijdens de afgelopen twee jaren. Het seminarie had tot doel om de professoren te mobiliseren om VGV/VB op te nemen in hun lessen.

Op 1 December gaf VUB-RHEA een training aan de 3e Bachelor studenten Verpleegkunde van de VUB. Bijna 40 studenten namen hieraan deel.  


Roma Tre heeft succesvol het vierde MAP FGM seminarie georganiseerd. Ze zijn nu bezig met het editen en vertalen van de papers voor de eindpublicatie.

Het doceren omtrent VGV/VB is nog steeds bezig binnen het departement Politieke Wetenschappen en Onderwijswetenschappen. Fusaschi, Pompeo en Cavatorta trainen studenten internationale relaties, samenwerking en ontwikkeling, sociaal werk, geschiedenis en onderwijswetenschappen. Tijdens dit academisch jaar werden aan Roma Tre 16 CTE over VGV/VB geïntroduceerd in verschillende curricula, op verschillende niveaus.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *