Universiteit Training van studenten over VGV/VB in 5 Europese landen: Eerste stappen

Volgens EIGE hebben ongeveer 500,000 vrouwen en meisjes van de Europese Unie (EU) VGV/VB ondergaan, daarenboven lopen 180,000 meisjes en vrouwen risico. Niettemin zijn de meeste professionals die met hen in contact komen niet getraind in hoe ze preventief kunnen werken en deze schadelijke praktijk tegen vrouwen en meisjes kunnen hanteren. De meeste Europese universiteiten tot nu toe bieden geen training over VGV/VB aan bij studenten geneeskunde, vroed- en verpleegkunde, rechten, onderwijs, sociaal werk of gender studies.

Het MAP-FGM project is gericht op het invoeren van VGV/VB in academische training van toekomstige professionals uit verschillende disciplines, die mogelijk in contact komen met vrouwen en meisjes die VGV/VB ondergaan hebben of risico lopen om onderworpen te zijn aan de praktijk. De partneruniversiteiten zijn gestart met het aanbieden van cursussen over VGV/VB aan studenten uit verschillende bachelor en postgraduaten opleidingen. De inhoud van de training wordt aangepast aan elk land en elke cursus. Er zullen ook leerrijke sessies gehouden worden voor professoren die geïnteresseerd zijn in het onderwerp. Een evaluatie van alle getrainde studenten op vlak van Kennis, Attitudes en Praktijk zal uitgevoerd worden om de impact van het project op toekomstige dokters, verplegers, sociaal werkers, advocaten, leerkrachten, psychologen, gendergelijkheidspromotors, antropologen en journalisten te beoordelen.

In URJC, Madrid, is informatie over VGV/VB aangeleerd aan studenten van het 5de en 6de jaar geneeskunde en 4de jaar gendergelijkheidsstudies. Een algemene screening van alle training cursussen van alle doelvakgebieden werd opgesteld en departementen en professoren werden benaderd en overtuigd van de nood van het integreren van VGV/VB in onderwijsgidsen 2017/2018.

Roma Tre team heeft een aantal training cursussen aangeboden aan studenten van verschillende vakgebieden. Voornamelijk Fusaschi, Cavatorta en Vitale gaven 3 trainingen aan bachelors, postgraduaten en masterstudenten van politieke wetenschappen, publieke antropologie en onderwijswetenschappen. Elke training duurde 8 uur en zelf-reflectieve discussies waren ook onderdeel van de les.

In Brussel gaf Els Leye (VUB-RHEA), een training aan 3de jaar medische studenten, tijdens de cursus medische antropologie, dat zich focuste op de algemene en medische aspecten van VGV/VB (modules II, III en IV van de gids). Vijftig studenten waren aanwezig. Op 27 maart werden 26 studenten getraind in VGV/VB tijdens de cursus gender studies (modules II en VIII van de gids).

In Barcelona heeft het Wassu Team 7 trainingscursussen geïmplementeerd bij bachelors, postgraduaten en masterstudenten vanuit verschillende vakgebieden: geneeskunde, vroed- en verpleegkunde, gender en feministische studies, sociaal werk en antropologie. De trainingen werden gegeven door Kaplan, A., Salas, N., Franco, L. en Mangas, A. Elke training werd geïntroduceerd binnen verschillende modules van bestaande onderwerpen om de kennis en bewustzijn over VGV/VB bij studenten, toekomstige professionals en professoren te doen toenemen.

Het ISCTE-IUL team – bestaande uit Cristina Santinho, Marta Patrício en Ricardo Falcão – gaven verschillende trainingen van elk 3 uur aan meer dan 300 bachelorstudenten, postgraduaten en masterstudenten van verschillende vakgebieden in ISCTE-IUL in Lissabon (antropologie, ontwikkelingsstudies) en in Leiria Polytechnic Institute (vroed- en verpleegkunde, basis onderwijs, sociaal onderwijs, sociaal werk, communicatie en media, interventie in onderwijsruimtes en socioculturele interventie).

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *