MAP-FGM Project: Meer dan 4000 Studenten en 70 Professoren Getraind Over VGV/VB aan 5 Europese Universiteiten

Terwijl de laatste publicaties van de internationale seminaries werden vertaald en gedrukt, werd het MAP FGM project beëindigd op 31 Januari 2018. Tijdens de laatste vergadering in Barcelona op 11 en 12 januari 2018, hebben het Gender Equality Observatory van King Juan Carlos Universiteit, RHEA Expertisecentrum Gender, Diversiteit en Intersectionaliteit van de Vrije Universiteit Brussel, Roma Tre Universiteit, ISCTE-IUL en Wassu UAB Foundation, de resultaten gedeeld van dit tweejarig programma, dat werd gesubsidieerd door de Europese Commissie.

Terwijl meer dan 4000 studenten aan vijf Europese universiteiten werden getraind over VGV/VB, vanuit een gender en cultuur sensitieve benadering, werd VGV/VB opgenomen in curricula van Geneeskunde, Verpleeg- en Vroedkunde, Onderwijs, Sociaal Werk, Rechten, Criminologie, Antropologie, Gender Studies, Communicatiewetenschappen, Politieke Wetenschappen en Internationale Betrekkingen. Academische kennis en samenwerking werd eveneens verhoogd middels de vier internationale academische seminaries die werden georganiseerd.

Deze laatste nieuwsbrief vat alle resultaten samen die werden ontwikkeld gedurende het project: de Multisectoriële Academische Training Gids over VGV/VB in 6 talen, de MAP-FGM video spot en de proceedings van onze seminaries, die werden gepubliceerd in verschillende talen. Daarom vermelden we nogmaals nieuws uit vorige nieuwsbrieven met de links naar de downloadbare publicaties. We hopen dat ze kunnen bijdragen aan respectvolle, adequate en effectieve zorg en hulpverlening, en preventie, voor vrouwen en meisjes met VGV/VB of die het risico lopen op een besnijdenis, hun families en gemeenschappen.

We willen hierbij alle professoren, onderzoekers, sprekers op de seminaries, studenten, professionelen, organisaties en NGOs bedanken, die hebben bijgedragen of deelgenomen aan de activiteiten van het MAP-FGM project. We zijn verheugd dat we hebben bijgedragen aan de ontrafeling van deze complexe vorm van gender gerelateerd geweld, door een kritische reflectie op definities, beleid en narratieven die VGV/VB omgeven, zowel in landen van herkomst als in landen van migratie, waar gemeenschappen die VGV/VB uitvoeren leven.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *