Publicatie van de Multisectoriële, Academische Trainingsgids over Vrouwelijke Genitale Verminking/ Vrouwenbesnijdenis

De voornaamste trainingsoutput van het MAP-FGM project, de  Multisectoriële, Academische Trainingsgids over Vrouwelijke Genitale Verminking/ Vrouwenbesnijdenis (VGV/VB) is net uitgebracht in 6 talen. Dit handboek voor het doceren omtrent VGV/VB – dat werd gepubliceerd door Dykinson Publishers, en dat werd gecompileerd onder de begeleiden van Professoren Adriana Kaplan (Universidad Autonoma Barcelona) en Laura Nuño Gómez (Universidad Rey Juan Carlos) – heeft als doel om academische inhoud over VGV/VB in universiteitscurricula te promoten en te vergemakkelijken, onder meer in de disciplines geneeskunde, vroed- en verpleegkunde, onderwijs, psychologie, sociaal werk, rechten en criminologie, antropologie, ontwikkelingssamenwerking, gender en feministische studies, communicatiewetenschappen en journalistiek.

De gids werd opgesteld door onderwijs- en onderzoekspersoneel uit verschillende disciplines binnen de partner instituties (URJC, Wassu Foundation, VUB, Roma Tre, Foundation Angelo Celli en ISCTE-IUL). De auteurs, in alfabetische volgorde, zijn: Neus Aliaga, Rut Bermejo Casado, Clara Carvalho, Giovanna Cavatorta, Gily Coene, Ricardo Falcão, Lidia Fernández Montes, Diana Fernández Romero, Sabrina Flamini, Michela Fusaschi, Cecilia Gallotti, Adriana Kaplan, Sonia Nuñez Puente, Laura Nuño Gómez, Els Leye, Carla Moleiro, Maya Pellicciari, Francesco Pompeo, Julia Ropero Carrasco, Nora Salas Seoane, Cristina Santinho, Magaly Thill en Valentina Vitale.

Het doel van de gids is om op een gestructureerde en toegankelijke manier lesinhoud aan te bieden voor de opleiding van toekomstige professionals die een belangrijke rol kunnen spelen bij de preventie en uitbanning van VGV/VB en bij de begeleiding van vrouwen en meisjes. In die zin kan het voor onderwijspersoneel aan universiteiten, academische overheden of geïnteresseerde studenten zinvol zijn om gespecialiseerde academische en professionele kennis over het onderwerp te verwerven. Het multisectoriële karakter van de gids is ontstaan door de deelname van auteurs uit verschillende vakgebieden met verschillende conceptuele en epistemologische invalshoeken. De veelzijdigheid aan perspectieven in deze gids weerspiegelt de rijkdom aan academische debatten en de complexiteit van de theoretische en praktische dilemma’s die de bestrijding van VGV/VB met zich mee brengt, zowel in de landen van oorsprong als in de gastlanden.

De multisectoriële gids voor academische opleiding over VGV/VB is onderverdeeld in twee delen. Het eerste deel, dat hetzelfde is voor alle vakgebieden, biedt basiskennis aan over VGV/VB (Hoofdstuk II, een inleiding op VGV/VB) en meer informatie die nuttig kan zijn om een diepgaand inzicht over VGV/VB te krijgen (Hoofdstuk III, Een diepgaand begrip van VGV/VB). De inhoud van deze twee hoofdstukken zal interessant en nuttig zijn voor alle onderwijspersoneelsleden en studenten, ongeacht hun discipline, en voorziet een inleiding op het thema VGV/VB zodat een basiskennis kan worden aangelegd. Het tweede deel, dat gevormd wordt door zes sectorale hoofstukken, heeft een methodologisch ontwerp dat aangepast is aan de onderwijsactiviteit in de universiteits- en postgraduaatopleidingen in geneeskunde, verpleeg- en vroedkunde (Hoofdstuk IV), mensenrechten en criminologie (Hoofdstuk V), sociaal werk, onderwijswetenschappen en psychologie (Hoofdstuk VI), antropologie en culturele studies (Hoofdstuk VII), gender- en feministische studies (Hoofdstuk VIII) en communicatie en journalistiek (Hoofdstuk IX).

Om de doelen en didactische competenties voor elk vakgebied te behalen werd elk sectoraal hoofdstuk ontwikkeld door een groep experten uit de verschillende universiteiten die deelnamen aan het MAP-FGM project. Deze hoofdstukken bieden conceptuele en theoretische inhoud, praktische informatie en aanbevelingen, quotes van etnografische gesprekken, bibliografische en audiovisuele bronnen, dilemma’s en vragen die opgelost moeten worden, verschillende debatvoorstellen en -activiteiten die bij lessen gebruikt kunnen worden, en evaluatieoefeningen. Dit alles heeft tot doel om de opname van de thematiek in de formele curricula te vergemakkelijken.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *