|

Aan de Universiteit Blijven We Werken

Het team van URJC had vergaderingen met professoren van diverse disciplines omtrent het opnemen van VGV/VB in het academisch curriculum. Hiervoor werd een trainingscursus gegeven op 15 juni aan de professoren van verpleegkunde, geneeskunde, sociaal werk, rechten en communicatiewetenschappen. De training werd gegeven door het team van URJC, Wassu Foundation, Medicos del Mundo en UNAF. Het werd mede gefinancierd door de Sociale Raad van URJC en ondersteund door het vice-rectoraat van professoren. Studenten hebben eveneens hun onderzoek gepresenteerd omtrent VGV/VB.

De papers van het 1e Internationaal Academisch Seminarie “Sociocultural and legal aspects of FGM/C” werden vertaald, en zullen worden gepubliceerd tijdens de zomer. De Multisectoriële Trainingsgids werd eveneens verdeeld in bibliotheken en werd verstuurd naar referentiepersonen en universiteitsbibliotheken.

URJC nam deel aan de tweede vergadering van het Implementatie en Monitoring Comité in Brussel (WS0), en aan het 2e Academische Seminarie “FGM/C at the intersection of qualitative, quantitative and mixed method research – Experiences from Africa and Europe” in Brussel op 8 en 9 juni.

In Barcelona ging het Wassu team verder met het geven van cursussen aan studenten van de sociale en gezondheidswetenschappen. Op dit moment zijn 250 studenten gesensibiliseerd en getraind.

Het Wassu team nam eveneens deel aan het 2e Academische Seminarie “FGM/C at the intersection of qualitative, quantitative and mixed method research – Experiences from Africa and Europe” in Brussel op 8 en 9 juni. Dr. Kaplan presenteerde  “FGM-surveys on knowledge, attitudes and practices in the Gambia” op 9 juni.

Op 15 juni hebben twee leden van de onderzoeksgroep IRGPS/HTP een training gegeven voor professoren van verschillende disciplines, georganiseerd Rey Juan Carlos Universiteit in Madrid.

In Portugal hebben in totaal 366 studenten en 21 professoren de Multisectoriële Training gevolgd, die werd gegeven door het team CEI-IUL. CEI-IUL heeft ook kunnen bereiken dat VGV modules worden opgenomen in de School voor Educatieve en Sociale Wetenschappen (ESECS) van haar partner Instituto Politécnico in Leiria, alsook in ISCTE-IUL.

De trainingen werden gegeven tijdens de maanden maart en mei 2017, zowel in ESECS en ISCTE-IUL, in de opleidingen communicatie & media, basiseducatie en sociale diensten, in de professionele cursussen van socio-culturele en sportieve interventies en interventies in educatieve omgevingen, en in de Masters van de pre-school en basiseducatie, ontwikkelingsstudies, Afrikaanse studies en gemeenschapspsychologie en kinderbescherming.  

Er zijn nog meer trainingen voorzien voor studenten tijdens het eerste semester van 2017/2018 in ISCTE-IUL alsook een nieuwe training van professoren van Instituto Politécnico in Leiria in Oktober 2017. Deze laatste training wordt gegeven om de Multisectoriële Trainingsgids te introduceren bij professoren van verschillende disciplines en om het gebruik van de gids te promoten en om onderwijscapaciteiten over VGV/VB te optimaliseren.

Els Leye nam deel aan een Webinar over “Measuring change in female genital cutting social norms: an attempt from Tostan’s CG3Y project”.

Vier studenten van de VUB, van de cursus “Redelijk Eigenzinnig” – met als thema migratie -, hebben gedurende vier maanden (sedert februari) gewerkt rond het thema VGV/VB, onder begeleiding van Els Leye en aan de hand van de Multisectoriële Gids. Op 18 April hebben deze studenten hun eindwerk gepresenteerd, dat bestond uit een communicatiestrategie voor het 2e Academische seminarie in Brussel. De strategie omvatte onder meer een promotieclip en tijdslijn.

Els Leye gaf Map-FGM trainingen aan studenten van de cursus “Filosofie en ethiek van de seksualiteit”. RHEA assisteerde ook in de ontwikkeling van de video van het MAP FGM project.

Het 2e Academische seminarie “FGM/C at the intersection of qualitative, quantitative and mixed method research – Experiences from Africa and Europe” werd door het RHEA team georganiseerd in samenwerking met Ella Vancanneyt, studente van de Master Gender en Diversiteit, in Brussel op 8 en 9 juni.

In Italië werd een training gestart voor elf professoren van de Roma Tre Universiteit uit diverse disciplines; de training werd gegeven door Michela Fusaschi, Giovanna Cavatorta en Valentina Vitale.

Een gedetailleerd programma voor het 4e Internationaal Seminarie, dat zal worden georganiseerd in Rome op 24-25 November, werd opgemaakt en alle sprekers werden reeds uitgenodigd. Prominente antropologen, zoals Henrietta Moore, Sara Johnsdotter en Jean-Loup Amselle die veldwerk deden omtrent VGV/VB, zullen aan dit evenement deelnemen.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *