Taula 3: Aspectes legals de prevenció i protecció.