Panel 3: Legale aspecten van preventie en bescherming.