Taula 6: Polítiques de prevenció i protecció a Àfrica.