Panel 6: Preventie en beschermingsbeleidsvormen in Afrika.