Taula 7: Polítiques de prevenció i protecció a Espanya.