Guia Formativa Multisectorial Interactiva sobre l’MGF

Publicades les actes del II i III Seminari Internacional de MAP-FGM realitzats a Brussel·les I a Lisboa
2018-01-12
Projecte MAP-FGM: Més de 4000 Estudiants i 70 Professors Formats en MGF en 5 Universitats Europees
2018-01-26

En un context on incrementa la importància de la formació acadèmica en línia, MAP-FGM ha publicat un manual electrònic interactiu per expandir l’abast de l’MGF en la introducció al currículum. Aquest manual fou publicat prèviament en 6 llengües per l’editorial Dykinson i fou distribuït als estudiants, professorat, investigadors/es, biblioteques d’universitats, etc.

La Guia Formativa Multisectorial Interactiva sobre l’MGF és un document pdf que pot descarregar-se fàcilment a qualsevol plataforma en línia de totes les universitats i es pot compartir com un document adjunt als correus electrònics. Aquest canvi té la intenció de millorar la cerca d’informació pels 2 capítols generals (introducció i un coneixement profund de la pràctica) i a través dels 6 capítols sectorials: medicina, infermeria i obstetrícia; treball social, educació i psicologia; drets humans, dret penal i dret d’asil; antropologia i desenvolupament internacional; estudis feministes i de gènere; comunicació i mitjans de comunicació.

Sota la direcció de la Prof. Laura Nuño Gómez i la Prof. Adriana Kaplan, els continguts foren desenvolupats pels següents investigadors/es i professor/es: Neus Aliaga, Rut Bermejo Casado, Clara Carvalho, Giovanna Cavatorta, Gily Coene, Ricardo Falcão, Lidia Fernández Montes, Diana Fernández Romero, Sabrina Flamini, Michela Fusaschi, Cecilia Gallotti, Adriana Kaplan, Sonia Núñez Puente, Laura Nuño Gómez, Els Leye, Carla Moleiro, Maya Pellicciari, Francesco Pompeo, Julia Ropero Carrasco, Nora Salas Seoane, Cristina Santinho, Magaly Thill, Valentina Vitale.