Publicació de la Guia Multisectorial de Formació Acadèmica sobre la MGF

Inscripcions i programa del 1r Congrés Internacional del “Programa Acadèmic Multisectorial per Prevenir i Combatre la Mutilació Genital Femenina”. “Aspectes socioculturals i legals de la mutilació genital femenina: Experiències transnacionals de prevenció i protecció”.
2016-12-20
I Congrés Internacional MAP-FGM, Madrid, 3 i 4 de Febrer de 2017
2017-04-02

La Guia Multisectorial de Formació Acadèmica sobre la MGF (resultat formatiu del projecte MAP-FGM) s’ha publicat en 6 idiomes per Dykinson Publishers, sota la direcció de les Professores Adriana Kaplan i Laura Nuño Gómez. Aquest manual de formació té com a objectiu promoure i facilitar la incorporació de contingut acadèmic sobre la MGF en els graus universitaris de Medicina, Infermeria, Educació, Psicologia, Treball Social, Dret i Criminologia, Antropologia, Cooperació Internacional, Estudis de Gènere i Feminisme i Ciències de la Comunicació i Periodisme.

 

La guia ha estat elaborada per personal docent i de recerca de diferents disciplines relacionades amb les institucions sòcies del projecte (URJC, Fundació Wassu, VUB, Roma Tre, Fundació Angelo Celli i ISCTE-IUL). Els autors són, per odre alfabètic: Neus Aliaga, Rut Bermejo Casado, Clara Carvalho, Giovanna Cavatorta, Gily Coene, Ricardo Falcão, Lidia Fernández Montes, Diana Fernández Romero, Sabrina Flamini, Michela Fusaschi, Cecilia Gallotti, Adriana Kaplan, Sonia Nuñez Puente, Laura Nuño Gómez, Els Leye, Carla Moleiro, Maya Pellicciari, Francesco Pompeo, Julia Ropero Carrasco, Nora Salas Seoane, Cristina Santinho, Magaly Thill i Valentina Vitale.

 

L’objectiu de la guia és oferir, de manera estructurada i accessible, contingut educatiu per a la formació de futurs professionals que podrien tenir un paper clau en la prevenció i l’abandonament d’aquesta pràctica, així com en l’assistència a dones i a nenes. En aquest sentit, pot ser útil per al personal docent de les universitats, per les autoritats acadèmiques o pels estudiants interessats en adquirir coneixements acadèmics i professionals especialitzats sobre el tema. El seu caràcter multisectorial es deriva de la participació d’autors provinents de diferents disciplines, amb diversos enfocaments conceptuals i epistemològics. La pluralitat de les perspectives recollides en aquesta guia reflecteix l’abundància de debats acadèmics i la complexitat dels dilemes teòrics i pràctics que planteja l’abandonament de l’MGF, tant als països d’origen com als països d’acollida.

 

La Guia Multisectorial de Formació Acadèmica sobre l’MGF està organitzada en dues parts. La primera, que és comuna a totes les disciplines, inclou informació bàsica sobre l’MGF (Capítol II), així com dades més detallades que poden ser útils per conèixer-la amb profunditat (Capítol III). El contingut d’aquests dos capítols pot ser interessant i útil per a tota la comunitat educativa, docents i estudiants, amb independència de la seva especialitat, i constitueix una primera aproximació a la base de coneixements sobre l’MGF. La segona part, formada per sis capítols sectorials, té un disseny metodològic adaptat a l’activitat docent dels graus i postgraus universitaris de Medicina, Infermeria i Obstetrícia (Capítol IV), Dret i Criminologia (Capítol V), Treball Social, Ciències de l’Educació i Psicologia (Capítol VI), Antropologia i Estudis Culturals (Capítol VII), Estudis de Dones i Gènere (Capítol VIII) i Comunicació i Periodisme (Capítol IX).

 

Per tal d’assolir els objectius i les competències didàctiques de cada disciplina, cada capítol sectorial ha estat desenvolupat per un grup d’experts interuniversitari. La composició d’aquest grup es reflexa a l’índex de la guia. Aquests capítols proporcionen continguts conceptuals i teòrics, informació pràctica i recomanacions, fragments d’entrevistes etnogràfiques, recursos bibliogràfics i audiovisuals, dilemes i qüestions per resoldre, diferents propostes de debats i activitats per fer servir a l’aula, a més d’exercicis d’avaluació. Tot plegat, amb la finalitat de facilitar la incorporació d’aquesta temàtica en el currículum formatiu.

Premi aquí per descarregar