A la universitat

IV Seminari Internacional MAP-FGM: MGF: De la medicina a l’antropologia crítica
2018-01-09
Publicades les actes del II i III Seminari Internacional de MAP-FGM realitzats a Brussel·les I a Lisboa
2018-01-12

Durant el primer semestre 2017-2018, les professores Julia Ropero, Laura Nuño, Magaly Thill, Gemma Cid, Inmaculada Corral i Almudena Alameda han impartit sessions formatives sobre MGF als estudiants de grau i de doctorat en dret, criminologia, medicina, infermeria i estudis de gènere. La Guia de Formació Multisectorial s’ha distribuït als estudiants i s’ha enviat per correu electrònic a les biblioteques universitàries i als centres d’estudis de gènere d’arreu del país.

El 30 d’octubre, Laura Nuño Gómez va impartir una conferència en matèria d’MGF a la Reial Acadèmica Nacional de Medicina per estudiants de medicina i membres de l’acadèmia. 150 estudiants i membres de l’Acadèmia varen assistir a la sessió sobre el tema “Dona i Salut”. Durant l’esdeveniment, Laura Escobar va presentar una síntesis de la seva recerca sobre les accions de salut referents a l’MGF que fou premiat com a una de les millors tesis de Màster en medicina tropical i cooperació pel desenvolupament de l’URJC.


L’equip de ISCTE-IUL ha impartit dos sessions formatives més. Es va dur a terme un taller per professors de l’Instituto Politécnico de Leiria el dia 25 d’octubre de 2017. Els objectius de la formació foren presentar la Guía de Formació Multisectorial al professorat de diferents especialitats i promoure el seu ús com a una manera de desenvolupar les seves capacitats en com donar classes relacionades amb l’MGF als estudiants. El 10 de novembre, s’implementà una formació en matèria d’MGF al Màster de Servei Social (1r any) a l’ISCTE-IUL.


A Barcelona, l’equip de Wassu ha implementat 2 cursos més, un ha estat impartit per la Lourdes Franco, membre del GIPE/PTP, als estudiants de grau de Treball Social de la Universitat de Barcelona. Per altra banda, la Dra. Adriana Kaplan ha donat classes sobre MGF als estudiants del Màster en Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social a la Universitat Autònoma de Barcelona. Estudiants d’ambdós cursos han rebut la Guia Multisectorial Acadèmica de Formació en matèria d’MGF (2017).

A més, la directora de la Fundació Wassu (Dra. Adriana Kaplan) presentà a la premsa el Mapa de la Mutilació Genital Femenina a Espanya 2016, treball que fou realitzat per demògraf Antonio López Gay. A Espanya, aquest mapa de l’MGF s’actualitza regularment cada quatre anys, localitzant les dones que provenen de països on es practica L’MGF, geogràficament i demogràficament.


VUB-RHEA organitzà un seminari per professors el 4 de desembre. Hi van assistir professors i esutidants de doctorat. Els Leye va realitzar la presentació sobre el projecte de MAP FGM, els continguts de la Guia i les lliçons apreses durant el projecte, així com també va animar al professorat a mobilitzar-se per incloure l’MGF en el currículum.

A més, VUB-RHEA va realitzar l’1 de desembre, una formació a estudiants de 3r curs del Grau d’Infermeria a la VUB. Quasi 40 estudiants van assistir al seminari.


L’equip de Roma Tre ha organitzat amb èxit el quart Seminari Internacional MAP-FGM “MGF: De la Medicina a l’Antropologia Crítica”. Ara, han començat l’edició i traducció dels articles per a la publicació final.

La formació en matèria d’MGF està en curs al Departament de Ciències Polítiques i en el de Ciències de l’Educació. Fusaschi, Pompeo i Cavatorta formen a estudiants de relacions internacionals, cooperació i desenvolupament, treball social, història i ciències de l’educació. Per aquest any acadèmic, a la Universitat Roma Tre, 16 cursos en MGF s’han introduït en diversos currículums, a diferents nivells i graus.