2n Seminari Acadèmic “Mutilació Genital Femenina a la intersecció dels mètodes de recerca qualitatius, quantitatius i mixtes – Experiències de l’Àfrica i d’Europa”.

Vídeos: Taules del I Congrés Internacional sobre els aspectes Socio-culturals i legals de la MGF: experiències transnacionals de prevenció i protecció.
2017-04-03
A la universitat: seguim treballant!
2017-07-21

El 2n Seminari Acadèmic “Mutilació Genital Femenina a la intersecció dels mètodes de recerca qualitatius, quantitatius i mixtes – Experiències de l’Àfrica i d’Europa”, va tenir lloc a l’Hotel Bloom de Brussel·les el passat dijous i divendres 8 i 9 de juny de 2017.

El seminari tenia com a objectiu discutir el valor afegit de la recerca en l’abandonament de l’MGF, els punts positius i negatius, i proposar recomanacions per a investigar l’MGF. La conferència la va obrir la Vice-degana d’Investigació de la Vrije Universiteit de Brussel·les, la professora Karin Vanderkerken, la directora del RHEA (Centre of Expertise on Gender, Diversity and Intersectionality) i la Srta. An Van Nistelrooij, responsable política de la Unitat d’Igualtat de Gènere de la Direcció General de Justícia de la Comissió Europea.

Les sessions que seguien es van centrar en el rol crucial que la recerca té en l’abandonament de la mutilació genital femenina, en els buits que presenta la investigació, la necessitat d’integrar la interseccionalitat en els estudis, i en identificar avaluacions d’estratègies actuals sobre l’MGF. Els conferenciants de països africans i europeus van compartir exemples de les seves recerques i van exposar la manera com havien utilitzat els mètodes qualitatius, quantitatius i mixtes. Cada sessió finalitzava amb un debat on els assistents formulaven preguntes. Les recerques es van presentar des de països com: Bèlgica, Egipte, Etiòpia, Gàmbia, Irlanda, Mali, Nigèria, Noruega, Portugal, Senegal, Suècia, Països Baixos i Regne Unit.

Els temes tractats van incloure: la medicalització de l’MGF, les associacions entre MGF i matrimoni infantil, les estimacions de prevalences, els qüestionaris sobre coneixements, actituds i pràctiques, l’ús i la interpretació de dades de les enquestes, l’organització de grups focals en matèria d’MGF, l’anàlisi de l’MGF entre la població refugiada, la valoració dels canvis d’actitud entre generacions, la investigació sobre els canvis de comportament en MGF, la recerca en la implicació dels homes, en la incorporació del marc basat en drets humans sobre l’MGF i la recerca en el canvi de la norma social influenciat per la migració.

L’edició d’un volum sobre el seminari, que conté les contribucions dels conferenciants, serà publicat la tardor del 2017. Per més informació: els.leye@vub.ac.be