Vídeos: Taules del I Congrés Internacional sobre els aspectes Socio-culturals i legals de la MGF: experiències transnacionals de prevenció i protecció.

Simposi “Desafiaments al estimar la prevalença de la mutilació genital femenina a la Unió Europea i recomanacions per futures estimacions”
2017-04-02
2n Seminari Acadèmic “Mutilació Genital Femenina a la intersecció dels mètodes de recerca qualitatius, quantitatius i mixtes – Experiències de l’Àfrica i d’Europa”.
2017-07-21